Raad: plannen met MAVO zijn ondoordacht

DEN HAAG, 19 APRIL. De plannen van staatssecretaris Netelenbos (onderwijs) met het MAVO en het voorbereidend beroepsonderwijs (VBO) zijn “ondoordacht” en “vaag”.

Dit oordeelt de Onderwijsraad in een advies aan de staatssecretaris. De Raad is het belangrijkste adviesorgaan van het ministerie van onderwijs. Het stuk is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant.

De Raad heeft “ernstige bezwaren” tegen de plannen omdat hij vreest dat zwakke scholieren de dupe zullen worden. Volgens de Raad zullen meer zwakkere scholieren dan nu zonder diploma de school verlaten.

Veel kritiek heeft de Raad op het plan van Netelenbos om het huidige individuele beroepsonderwijs te laten vervallen en het voortgezet speciaal onderwijs te verkleinen. Met extra hulp van pedagogen, maatschappelijk werkers en andere gespecialiseerde leerkrachten zal het merendeel van de leerlingen op die scholen het ook op het gewone MAVO en VBO kunnen redden, verwacht Netelenbos. De Raad adviseert af te zien van deze opzet als deze niet eerst met experimenten is beproefd. Bijna een half miljoen scholieren - zes op de tien leerlingen in het voortgezet onderwijs - volgen een MAVO- of VBO-opleiding. Daarvan krijgen 95.000 scholieren een speciale of een individuele opleiding.

De Onderwijsraad vreest verder dat de vernieuwing van de hoogste klassen MAVO en VBO in tijdnood zal geraken omdat ontwikkeling van examenprogramma's en lesmethodes meer tijd zal vergen dan gepland. Netelenbos wil het nieuwe MAVO en VBO-programma laten ingaan op 1 augustus 1998.

Netelenbos besloot onlangs dat het MAVO en VBO moeten worden onderverdeeld in vier 'leerwegen' van verschillende niveaus, die opleiden voor een vervolgstudie of rechtstreeks voor de arbeidsmarkt. Daarnaast wordt de vrije-pakketkeuze afgeschaft en vervangen door vier vakkenpakketten: Techniek, Gezondheid en dienstverlening, Economie en Landbouw. Tot de vernieuwing is door het kabinet besloten omdat nu te veel leerlingen mislukken in hun vervolgstudie.

Volgens de Onderwijsraad blijft in Netelenbos' plannen ook de vraag onbeantwoord of scholieren op MAVO en VBO eigenlijk wel in staat zijn om zelfstandig te leren en te werken in het 'studiehuis' waarin Netelenbos de scholen wil veranderen. De nascholing die voor de leraren is voorzien, is uitsluitend gericht op de vakinhoudelijke kant en gaat aan deze pedagogisch-didactische vernieuwing geheel voorbij, aldus de Raad.