Personalia

Op 84-jarige leeftijd is in Den Haag de uitgever J.H.C. Voorhoeve overleden. Voorhoeve was de directeur van een protestants-christelijk uitgeversbedrijf in de Haagse binnenstad. Voorhoeve was ook actief op het gebied van de monumentenzorg. Vooral door Voorhoeves inspanningen bleven de stadsgedeelten van de Dunne Bierkade, de Amsterdamse- en de Stille Veerkade (de Haagse 'lichte buurt') als ook het Spinozahuis en het Hofkwartier, waar hij tal van huizen aankocht en liet restaureren, behouden.