Personalia

G.P.J. Schouten (68) is door burgemeester en wethouders van Amsterdam benoemd tot interim-directeur van de GG en GD. Hij volgt in die functie H. Rengelink op. Rengelink had eerder dit jaar laten weten te willen opstappen. Hij was het niet eens met de extra bezuinigingen die het college van B en W zijn dienst had opgelegd. Schouten treedt 18 april in functie en zal de dienst zes maanden leiden. Schouten was van 1950 tot 1985 algemeen directeur van Elsevier Nederland bv. Als interim-manager heeft hij bij diverse ziekenhuizen ervaring opgedaan.