Overleg CAO sector tuinbouw loopt vast

ROTTERDAM, 19 APRIL. De onderhandelingen over een nieuwe CAO voor de werknemers in de tuinbouw zijn gisteravond vastgelopen. Ook voor het supermarktpersoneel slaagden bonden en werkgevers er niet in om tot overeenstemming te komen.

De Dienstenbonden van FNV en CNV gaan de komende weken langs de supermarkten om te peilen of het personeel bereid is in actie te komen wanneer de CAO-besprekingen (voor 200.000 medewerkers) definitief zouden mislukken. Op 12 mei proberen werkgevers en bonden nog tot een akkoord te komen.

In de tuinbouw staan de werkgevers, verenigd in LTO-Nederland, en de vakbonden nog steeds recht tegenover elkaar. De werkgevers willen in de nieuwe CAO (32.000 werknemers) meer mogelijkheden tot flexibilisering opnemen. Zij denken aan een constructie waarbij in drukke tijden langere werkweken gemaakt worden dan in minder drukke seizoenen. Daarnaast willen een lage loonschaal in de buurt van het minimumloon invoeren en een wachtdag bij ziekte.

De vakbonden eisen per 1 januari 1996 automatische prijscompensatie, vermeerderd met een half procent loonsverhoging. De werkgevers wijzen deze loonsverhogingen af. Er is geen afspraak gemaakt voor volgend overleg.

De besprekingen over een nieuwe CAO voor de supermarkten worden overheerst door het kabinetsvoorstel om de winkeltijden te verruimen. Op basis van dat voorstel mogen supermarkten in de toekomst tot tien uur 's avonds open zijn. De vakbonden willen die mogelijkheid begrenzen tot acht uur. Daarnaast moet het personeel een toeslag krijgen voor avondwerk. Nu krijgen de werknemers een toeslag voor werk op koopavonden en 's zaterdags na twee uur.

De werkgevers, verenigd in het Vakcentrum Levensmiddelen en de Vereniging Grootbedrijf Levensmiddelen, willen de toeslagregeling juist geleidelijk afschaffen. Het werken in de avonduren zal volgens de werkgevers alleen op basis van vrijwilligheid worden ingevoerd. De bonden denken dat die regeling in de praktijk anders zal uitpakken. De huidige CAO voor supermarkten loopt op 1 juli af.