Ook Japan dreigt in handelsconflict met VS

WASHINGTON, 19 APRIL. Japan heeft gedreigd de handelsbesprekingen met de VS af te breken, indien Washington zijn dreigement met sancties uitvoert. Beide landen kwamen gisteren geen stap dichterbij elkaar in het slepende conflict, dat onder meer over de import van Amerikaanse auto's gaat.

De Amerikaanse onderminister voor handel, Jeffrey Garten, zei tegen verslaggevers dat er nog een “brede kloof” gaapt. “We moeten veel werk in korte tijd verzetten.” De Amerikaanse speciale handelsvertegenwoordiger Mickey Kantor had eerder gedreigd dat Washington sanctiemaatregelen zal nemen ter waarde van een miljard dollar als Tokio de markt voor auto's en auto-onderdelen niet verder opent. President Clinton verklaarde dat Washington “lange tijd erg geduldig is geweest”. Hij onderstreepte dat een handelsoorlog moet worden vermeden.

De Japanse onderminister voor handel, Yoshihiro Sakamoto, zei gisteren voor de televisie dat het conflict over auto's waarschijnlijk niet tot een handelsoorlog zal leiden. Tegelijkertijd verklaarden Japanse functionarissen die de afgelopen twee dagen in Washington hebben onderhandeld, dat ze mogelijk weg zullen lopen en het conflict aan de Wereldhandelsorganisatie (WTO) zullen voorleggen. De Japanse delegatie gaf gisteren een document vrij over een dergelijk stap naar de WTO.

Indien Kantor werkelijk sancties zou aankondigen door het publiceren van een lijst met produkten die worden getroffen, duurt het nog weken voordat maatregelen effect zouden hebben. Dat zou een adempauze verschaffen om alsnog tot een akkoord te komen. De procedure voor het nemen van eenzijdige maatregelen in het kader van de Amerikaanse handelswet 'super 301' is een jaar geleden al in werking gezet.

Amerikaanse functionarissen verklaarden dat technische bespreken op laag niveau deze week doorgaan. De gesprekken zullen vooral over auto-onderdelen gaan, een onderwerp waarover de Japanners tot nu toe niet wilden spreken. Een escalatie van het handelsconflict zou de valutamarkten verder kunnen verstoren. Economen wijzen op het Amerikaanse handelstekort met Japan van ruim 60 miljard dollar als een van de oorzaken voor de waardestijging van de yen ten opzichte van de dollar met ruim 20 procent dit jaar. Onderhandelaar Garten wilde gisteren niet ingaan op eventueel te nemen sanctiemaatregelen. “We willen niet praten over wat er gebeurt als de besprekingen niet tot resultaat leiden.”

De Amerikaanse organisatie van automobielfabrikanten heeft gisteren steun uitgesproken voor de harde opstelling van de Amerikaanse onderhandelaars. Eerder had de Amerikaanse vakbond voor arbeiders in de automobielindustrie dat al gedaan. Japanse auto-fabrikanten uitten kritiek op de Amerikaane regering. “De regering is op een erg gevaarlijke weg door een gegarandeerde verkoop te eisen voor Ford, GM en Chrysler op de Japanse markt onder dreiging van het sluiten van de Amerikaanse markt,” aldus een woordvoerder.