OAMF: negatief beleggingsresultaat

Het in vastrentende guldenswaarden en in preferente aandelen beleggende OAMF Rentefonds, via moeder Orco gelieerd aan de verlieslijdende Orco Bank, heeft vorig jaar het totale beleggingsresultaat (inkomsten en koersverschillen) zien dalen tot een verlies per participatie van 1,03 gulden. Oorzaak is volgens eigen zeggen de sterk gestegen rente waardoor de portefeuille in waarde daalde. De intrinsieke waarde per participatie is gedurende 1994 met 6,8 procent gedaald van 15,19 gulden tot 14,16 gulden. In 1993 was er nog sprake van een stijging van bijna 20 procent.

Het fondsvermogen dat eind december 1994 ruim 390 miljoen gulden bedroeg, staat momenteel op 411,6 miljoen. Inmiddels is herstel opgetreden. Per 15 april jl. bedraagt de intrinsieke waarde per participatie 14,93 gulden.