Investeringsgroep Atlas boekt 8,5 pct waardegroei

Atlas InvesteringsGroep, de overkoepelende organisatie van alle Atlas Venture fondsen, heeft over 1994 de intrinsieke waarde per aandeel met 8,5 procent (1993: 5,1 procent) zien toenemen. Deze stijging is te danken aan een gerealiseerde winst van 20,4 miljoen gulden (inclusief aandeel van derden 29,4 miljoen) en een aandeel in de toename van de herwaarderingsreserve van 7,7 miljoen gulden. Ongerealiseerde valutakoersverschillen in de portefeuillewaardering hebben de waarderingsreserve voor 7,8 miljoen neerwaarts beïnvloed, anders zou de stijging van de intrinsieke waarde per aandeel 10,9 procent hebben bedragen. Na verwerking van het voorgestelde dividend, dat 13,5 miljoen gulden vergt, bedraagt het eigen vermogen thans 36,7 miljoenn gulden.

In 1994 heeft de groep voor 51,5 miljoen gulden in twaalf Europese en zeven Amerikaanse ondernemingen geïnvesteerd in zeven verschillende landen. Binnen Europa waren dat vooral Duitsland en Frankrijk.

De Atlas InvesteringsGroep heeft thans belangen in 82 ondernemingen. De directie is onverminderd positief over een verdere stijging van de intrinsieke waarde per aandeel in 1995.

Het jaarverslag verschijnt eind mei.