Interim-managers benoemd bij Nuts

DEN HAAG, 19 APRIL. Nuts Verzekeringen heeft J. Cuypers en J. van Weezendonk benoemd als interim-managers. Zij nemen de taken over van de vorige week geschorste directeuren D. Zijderlaan en S. Ooms. De interim-managers moeten ook de lopende onderzoeken naar een mogelijke AWBZ-fraude bij Nuts Verzekeringen begeleiden en ondersteunen. De Ziekenfondsraad zou zich vanmiddag beraden over de aanstelling van een bewindvoerder bij Nuts.