Deel CDA Limburg niet in staten tegenwoordig

MAASTRICHT, 19 APRIL. Niet de Noordlimburgse CDA-kandidate M. Greweldinger-Beudeker is gisteren tot lid van Gedeputeerde Staten in Limburg gekozen, maar de Zuidlimburgse kandidaat M. Eurlings. Nu de Zuidlimburgse coup volgens de Noordlimburgse vertegenwoordigers van de partij een feit geworden is, zal een speciale ledenvergadering van het gewest Limburg bijeen worden geroepen om zich uit te spreken over de handelwijze van de fractie.

In de afdeling Limburg van het CDA geldt de ongeschreven regel dat vertegenwoordigende functies zoveel mogelijk regionaal gespreid dienen te worden. Dat zou betekenen dat Noord-, Zuid- en Midden-Limburg ieder één gedeputeerde zouden krijgen, maar de fractie heeft vorige week met een kleine meerderheid twee Zuidlimburgers en een Middenlimburger kandidaat gesteld voor de drie CDA-zetels. Bij de stemming in de staten stemden gisteren twaalf leden blanco toen de kandidatuur van Eurlings, tot nu toe voorzitter van de CDA-statenfractie, aan de orde was. De CDA-fractie telt 23 leden, waarvan er tien afkomstig zijn uit Noord-Limburg.

Op een bijeenkomst van de Noordlimburgse bestuurders samen met landelijk partijvoorzitter Lodders en provinciaal voorzitter Wilms was vorige week nog een resolutie aangenomen waarin een dringend beroep werd gedaan op de fractie om alsnog de kandidatuur van mevrouw Greweldinger te steunen. Volgens voorzitter C. Cornelissen van het CDA-verband Noord-Limburg is er formeel niets te doen aan het besluit van de fractie om Eurlings te benoemen, “Maar de fractie heeft op die wijze wel het vertrouwen van de kiezer geschonden”. Hij verwacht overigens niet dat het conflict tot een scheuring zal leiden: “We hebben besloten het meningsverschil binnen de partij uit te vechten. Het wachten is nu op de mening van de ledenvergadering. Op die vergadering wil het bestuur de leden vragen het uitgangspunt van de regionale spreiding te bevestigen. Ook zal men dan proberen om Noord-Limburg als compensatie het voorzitterschap van de CDA-statenfractie toe te wijzen.