Burgman Heybroek zit weer op winst

Het groothandelsbedrijf Burgman Heybroek in Utrecht heeft vorig jaar voor belastingen een winst geboekt van 318.000 gulden. In 1993 was er nog een verlies van 155.000 gulden. Het herstel naar winstgevendheid is vooral het gevolg van lagere rentelasten. De omzet groeide met 3,5 procent tot 78,7 miljoen gulden. Exclusief de activiteiten van Bumac Nederland enn België, die per 1 juli zijn overgedragen, is de omzet gestegen met 7,7 procent.

Voor het lopende jaar rekent de onderneming op een verdere resultaatverbetering.