Bouwfonds Ned. gemeenten ziet winst met 47 pct stijgen

HOEVELAKEN, 19 APRIL. Het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten heeft zijn winst in 1994 met 47 procent zien stijgen tot 93,8 miljoen gulden. Het aantal verstrekte hypotheken steeg met 14 procent, de hypotheekportefeuille steeg met 2,6 miljard tot 14,7 miljard gulden, een toename die ongeveer gelijk was van die van het voorgaande 'goede' jaar.

Aandeelhouders van het Bouwfonds zijn ongeveer 560 gemeenten, die samen over het afgelopen jaar een fors hoger dividend (totaal 14,1 miljoen gulden ofwel 15 procent van de winst) zullen ontvangen, een verviervoudiging van de 3,5 miljoen gulden die in 1993 werd uitgekeerd. Op termijn is een uitkering van 30 procent mogelijk, aldus de directie. Hiermee komt het Bouwfonds tegemoet aan de verlangens van een aantal gemeenten die hadden geklaagd over een te laag rendement en een mede daardoor minimale verhandelbaarheid. Aandelen BNG kunnen volgens de statuten alleen worden verkocht aan andere gemeenten. Die markt functioneerde niet wegens geldgebrek bij de aandeelhouders.

Het Bouwfonds stelt voor een apart investeringsfonds op te richten. Gemeenten kunnen hun dividend in dit fonds stoppen, waarna het Bouwfonds hun inbreng verdubbelt. Uit het fonds kunnen door aandeelhouders aangewezen partijen gunstige kredieten krijgen. Het zal zich richten op projecten ter verbetering van de kwaliteit van de volkshuisvestiging. Het Bouwfonds poogt hiermee zijn aandeelhouders tevreden te stellen. Sommige gemeenten wilden hun aandelen kwijt omdat er nauwelijks dividend werd uitgekeerd.