Verzwaring eerste dijk begonnen

OCHTEN, 18 APRIL. Minister Jorritsma (verkeer en waterstaat) heeft vanochtend het sein gegeven voor verbetering van het zwakke dijkvak bij Ochten in Gelderland, de eerste dijk die in het kader van de noodwet Deltaplan Grote Rivieren wordt versterkt. Zeven dagen geleden stemde de Eerste Kamer in met deze wet. In totaal gaat het om 3,5 kilometer dijk bij Ochten, die voor het einde van het jaar moet zijn verzwaard. De kosten van deze dijkverzwaring bedragen circa acht miljoen gulden.

Met het legen van een zandzak op de dijk gaf minister Jorritsma vanochtend het startsein voor de dijkverzwaring. In totaal gaat het om 150 kilometer zwakke rivierdijk die uiterlijk in 1996 versterkt moet zijn. De resterende 650 kilometer rivierdijk en dijken langs het IJsselmeer zullen in het jaar 2000 zijn versterkt. “Dat betekent dat vanaf vandaag per week drie kilometer dijk versterkt wordt”, aldus de bewindsvrouw vanochtend. Ook omvat de Deltawet de aanleg of verhoging van 142 kilometer kade langs de Maas, waarmee de overheid half juni hoopt te beginnen.

Op woensdag 1 februari moesten de bijna vierduizend inwoners van het dorp Ochten in grote haast worden geëvacueerd, omdat de dijk op doorbreken stond. In de nacht van woensdag op donderdag werkten leger en vrijwilligers aan de versterking van het zwakke dijkvak met zandzakken. Dijkgraaf J. van Leeuwen wees er vanochtend op dat al in 1985 een plan voor de verbetering van het dijkvak gereed was. “Daarna is het plan in augustus 1994 goedgekeurd. Gelukkig zijn we nu in de gelegenheid om het plan uit te kunnen voeren”, aldus Van Leeuwen.

Ook burgemeester H. Zomerdijk roemde vanochtend de snelle besluitvorming na de wateroverlast. Hij noemde de verbetering van de Waalbandijk in Ochten “voor de inwoners een enorme opluchting”. Volgens Zomerdijk hebben vooral de oudere inwoners te lijden gehad van de evacuatie. “Bij de huisarts kwamen de eerste weken zelfs tachtig procent van de bezoekers met klachten en verhalen naar aanleiding van de evacuatie.”