Rente leverde hogescholen 12 miljoen op

DEN HAAG, 18 APRIL. De vereniging van hogescholen, de HBO-Raad, heeft in de periode 1990 tot 1992 in totaal zo'n twaalf miljoen gulden aan rente geïncasseerd door subsidies niet onmiddellijk uit te geven aan de onderwijsprojecten waarvoor ze bedoeld waren. Van dit geld is onder meer voor negen miljoen gulden een monumentale behuizing in Den Haag gekocht. Een ander deel van het 'subsidie-stuwmeer' werd belegd in termijndeposito's. Ook werden met het geld exploitatietekorten gedekt. Inmiddels is de HBO-raad begonnen met een reorganisatie.

Toen de accountantsdienst van het ministerie van onderwijs eind 1992 de 'truc' ontdekte, heeft het ministerie de HBO-Raad laten weten dat deze extra inkomsten niet de bedoeling waren. Maar formeel was de boekhoudkundige truc niet verboden omdat in de subsidievoorwaarden niets was bepaald over de besteding van eventuele rente-inkomsten. In 1994 heeft toenmalig staatssecretaris Cohen (hoger onderwijs) besloten om met terugwerkende kracht vanaf 1993 de subsidievoorwaarden aan te scherpen. Vanaf 1993 moet de HBO-raad de rente-inkomsten toevoegen aan het 'projectfonds'.

Het gaat onder meer om subsidies voor de onderwijsvisitaties in het hoger beroepsonderwijs en voor stimulering van internationale contacten en informatica.