Rechtbank spreekt Riem vrij

MAASTRICHT, 18 APRIL. De rechtbank in Maastricht heeft de oud-burgemeester van Brunssum H.W. Riem vanmorgen volledig vrijgesproken van de beschuldiging dat hij in strijd met zijn ambtsplicht giften of beloften heeft aangenomen in de tijd dat hij lid was van Gedeputeerde Staten van Limburg.

Bovendien is Riem, die vorig jaar oneervol ontslag als burgemeester heeft gekregen, vrijgesproken van alle bijkomende feiten, zoals heling van gestolen stukken, het doorspelen van vertrouwelijke informatie en valsheid in geschrifte.

In een uitvoerig vonnis oordeelde de rechtbank dat Riem (54) aan het einde van zijn dertienjarige carrière als lid van Gedeputeerde Staten inderdaad beloften had aangenomen van het grindbaggerbedrijf Dekker, dat hem een commissariaat en een bijbehorende vergoeding van 120.000 gulden in het vooruitzicht stelde. Daarbij is echter niet voldaan aan het vereiste dat Riem die belofte aannam in de wetenschap dat hij daar iets voor moest terugdoen dat in strijd was met zijn ambtsplicht.

Volgens een van de raadslieden van Riem, mr. J. Marchal, is zijn cliënt het slachtoffer geworden van een soort volksgericht, waarvoor de voedingsbodem is gelegd door onzorgvuldige publikaties in de pers, die op haar beurt was gevoed door een onzorgvuldig opererend Openbaar Ministerie. Marchal prees de onafhankelijkheid van de rechtbank, die zich daardoor niet had laten beïnvloeden.