Onduidelijke reactie Irak op VN-resolutie

WASHINGTON, 18 APRIL. De reactie van Irak op de vrijdag aangenomen resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties om aan Irak olieverkopen ter waarde van twee miljard dollar toe te staan zodat het land voedsel en medicijnen voor de bevolking kan aanschaffen, is nog niet geheel duidelijk.

De eerste berichten waren afwijzend. Zondag meldde de Iraakse televisie dat het Iraakse kabinet de resolutie van de veiligheidsraad unaniem afwijst als een “gevaarlijke schending van zijn soevereiniteit”. De voorzitter van het Iraakse parlement, Saadi Mehdi Saleh, zei zaterdag tijdens een manifestatie in Baghdad tegen journalisten dat “de stem van de massa's de Iraakse houding weergeeft, het is de afwijzing van deze oneerlijke resolutie.

Een woordvoerder van de VN reageerde daarop gisteren met de mededeling dat Irak nog geen formeel antwoord aan de Veiligheidsraad heeft gegeven, maar dat secretaris-generaal Boutros Boutros-Ghali “de houding van Irak tegenover deze resolutie zoals gemeld door de pers betreurt en hoopt dat Irak zijn positie zal herzien.”

Na deze mededeling van Boutros Ghali, heeft parlementsvoorzitter Saleh echter gisteren gezegd, dat Irak “commissies geformeerd heeft om het voorstel van de Veiligheidsraad te bestuderen”. De commissies zullen “de resolutie met regeringsfunctionarissen bespreken”, aldus Saleh, en binnen tien dagen een rapport aan het parlement voorleggen. Daarop zou een stemming volgen, waarvoor hij echter geen datum gaf.

De waarde van deze mededeling is onduidelijk, omdat in een periode van vijftien jaar het Iraakse parlement nog nimmer een besluit van de regering van Saddam Hussein gewijzigd heeft.

Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken reageerde gisteren op de eerste berichten dat de Iraakse regering het voorstel had afgewezen met de mededeling: “De Irakese regering geeft niet om het lot van haar burgers”. Volgens het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken blijft Irak “het lijden van zijn bevolking als propagandamiddel gebruiken om volledige opheffing van de sancties te bereiken.” De Veiligheidsraad wil de sancties niet volledig opheffen, zolang Irak niet volledig meewerkt aan de resoluties van de Veiligheidsraad sinds het einde van de Golfoorlog. (AP, AFP, Reuter)