Iraanse president bezoekt New Delhi

NEW DELHI, 18 APRIL. De Iraanse president, Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, is gisteren opmerkelijk hartelijk ontvangen in New Delhi voor het eerste bezoek van een Iraanse leider aan India sinds het ontstaan van de islamitische republiek in Iran in 1979. Niet alleen toog de Indiase premier, Narasimha Rao, persoonlijk naar het vliegveld om Rafsanjani te verwelkomen, ook was de stad meer versierd met portretten van het bezoekende staatshoofd dan gewoonlijk bij zulke gelegenheden het geval is.

Van zijn kant bleef Rafsanjani niet achter en hij prees tijdens een rede India wegens de harmonieuze wijze waarop mensen van verschillende godsdiensten er samenleven. Dat was een heel ander geluid dan de woedende reactie uit Teheran na de verwoesting door radicale hindoes van de Babri-moskee in Ayodhya in 1992. Iran eiste toen op hoge toon dat de moskee meteen zou worden herbouwd, wat nog steeds niet is gebeurd. Ook leek de Iraanse kritiek op het Indiase optreden in het vooral door moslims bevolkte Kashmir tijdelijk vergeten.

Alle hartelijkheid over en weer kan niet verhullen dat beide landen nog steeds aarzelend tegenover elkaar staan. Het ijs werd pas enigszins gebroken tijdens een bezoek van Rao aan Iran in 1993. India, dat zelf een moslim-bevolking telt die twee keer zo groot is als de hele Iraanse bevolking, is beducht voor de radicale wijze waarop Iran de islam uitdraagt. Ook bevalt het de Indiërs niet dat Iran goede betrekkingen onderhoudt met hun aartsvijand, Pakistan.

Omgekeerd koestert Iran bedenkingen over de manier waarop de moslim-minderheid in India wordt behandeld en zien de leiders in Teheran met lede ogen aan hoe India's betrekkingen met de Verenigde Staten de laatste paar jaar drastisch zijn verbeterd. Waarnemers achten het dan ook niet waarschijnlijk dat het spoedig tot een romance tussen beide landen zal komen.

Wel zijn beide kanten geïnteresseerd om hun economische betrekkingen aan te halen. Onderhandelingen over een gaspijpleiding ter waarde van enkele miljarden dollars van Iran naar het westen van India verkeren in een ver gevorderd stadium. Alleen verschillen beide staten nog van mening over de route. Iran prefereert de directe route door Pakistan, India heeft de leiding liever door zee om eventuele sabotage door Pakistan uit te sluiten.

Naar verluidt heeft Iran ook belangstelling voor nucleaire samenwerking. Dit zou kunnen geschieden op grond van een verdrag tussen beide landen uit 1975, maar India staat vooralsnog niet te trappelen om de Iraniërs op zo'n gevoelig terrein ter wille te zijn.