Interesse voor spaarregeling via bedrijf stijgt fors

VOORBURG, 18 APRIL. De nieuwe bedrijfsspaarregelingen mogen zich in een grote belangstelling verheugen. Uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat vorig jaar 1,9 miljoen werknemers een spaarloon- of premiespaarrekening openden bij een bank. Het totaal ingelegde bedrag op deze nieuwe rekeningen bedroeg 2,3 miljard gulden. Het tegoed op al bestaande premiespaarregelingen bedroeg 2,4 miljard gulden, zodat het totale tegoed op bedrijfsspaarregelingen toenam tot 4,7 miljard gulden tot eind 1994.

De totale besparingen van huishoudens bij banken kwamen volgens het CBS in 1994 uit op 7,1 miljard gulden. Dit betekent een stijging van 18 procent ten opzichte van 1993. De besparingen bestaan uit het verschil tussen de ingelegde en opgenomen bedragen, vermeerderd met de bijgeschreven rente. De rente die in 1994 op spaarrekeningenwerd vergoed bedroeg 7,3 miljard gulden. Het totale spaartegoed van particulieren bij banken kwam op 217 miljard gulden. Per huishouden is dit ruim 33.000 gulden.

De belangstelling voor depositorekeningen nam in 1994 verder af, met 30 procent tot 24 miljard gulden. De daling hangt samen met de sinds 1992 fors gedaalde geldmarktrente en de sterke concurrentie met nieuwe vormen van sparen en beleggen.