Fries Museum in Leeuwarden heropend na grote verbouwing

LEEUWARDEN, 18 APRIL. Na een tijdelijke sluiting van zeven maanden is het vergrote en verbouwde Fries Museum in Leeuwarden afgelopen zaterdag officieel door prins Willem-Alexander geopend. Een groot deel van de collectie van het museum is ondergebracht in de geheel verbouwde Kanselarij (1566), het oudste gebouw van Friesland. Via een zes meter diepe traverse is deze oude zetel van het Hof van Friesland verbonden met het Eysingahuis, waarin het 'oude' Fries Museum al 150 jaar zetelt. Op de stijlkamers na zal dit deel geheel als museum voor moderne kunst worden ingericht. De totale oppervlakte van het museum is door de uitbreiding toegenomen met 3000 vierkante meter tot 6500 vierkante meter. Op de zolder van de Kanselarij kreeg het Verzetsmuseum Friesland een plaats. De totale verbouwing kostte 16,5 miljoen gulden, waarvan 4 miljoen door sponsors werd opgebracht. De tunnelverbinding tussen Kanselarij en Fries Museum, een ruimte van 60 vierkante meter waar de glascollectie een plaats krijgt, zal volgende maand open gaan voor het publiek.

In de toekomst zal een aparte vleugel worden ingericht voor de in Leeuwarden geboren buikdanseres en vermeende spionne Mata Hari. Zowel de indeling, vormgeving als keuze van collecties zijn veranderd. “We willen duidelijk maken dat de ruimtes op zichzelf ook het bekijken waard zijn en daarbij uitstralen dat onze verzameling een hoog niveau heeft”, aldus directeur Rik Vos. “Zo willen we duidelijk maken dat het de moeite loont later nog eens terug te komen, in plaats van alles af te raffelen.” Er zullen daarom veel wisselingen van exposities plaatsvinden. Dat kan, omdat het museum een grote collectie textiel, archeologie, schilderkunst en zilver in depot heeft. De bezoeker krijgt in de 'topstukkenzaal', op de eerste verdieping, een overzicht van wat het museum te bieden heeft. In de limba-vitrines, met glasvezel verlicht, wordt een indruk gegeven van de kostuumcollectie, het zilver, het porcelein en de schilderijen. De in de jaren vijftig opgegraven gouden fibula (een gesp uit de zevende eeuw) is hier een blikvanger. Opmerkelijk is een collectie gouden en zilveren zwepen, uit de eerste helft van de vorige eeuw: ze werden als prijs uitgeloofd bij draf- en renwedstrijden. De zalen op de begane grond tonen Friese schilderkunst en kunstnijverheid van de zeventiende eeuw. Er hangen veel familieportretten van Friese adellijke families en de Friese stadhouders, de Nassaus. Op 11 mei wordt de eerste expositie in het nieuwe museum geopend: De 100 mooiste tekeningen uit het Staatliches Museum van Schwerin. Te zien zijn nog niet eerder in Nederland tentoongestelde werken van 17de-eeuwse Hollandse meesters zoals Jan van Goyen, Pieter van Laer, Adriaen van der Velde en Bartholomeüs Spranger.

Het Verzetsmuseum Friesland, als eerste van ons land in 1979 opgericht, is onderdeel van het nieuwe Fries Museum. Het museum heeft vier afdelingen over collaboratie, aanpassing, verzet en vervolging in de Tweede Wereldoorlog, waarbij bezoeker kennismaakt met vier fictieve families: een 'gewone' die de oorlog zo goed mogelijk trachtte door te komen (men speelt Mens-erger-je-niet), een joodse familie die wordt vervolgd en vermoord, een NSB-familie en een familie in het verzet. Elders in het museum wordt aan de hand van enkele voorwerpen een overzicht gegeven van de belangrijkste gebeurtenissen uit de oorlog. Een computer met aanraakbeeldscherm geeft informatie over de oorlog in Friesland.

    • Karin de Mik