Frankrijk: beraad nodig over verblijf VN-troepen Bosnië

PARIJS / SARAJEVO, 18 APRIL. Frankrijk heeft verzocht om een speciale zitting van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties over de veiligheid van de VN-militairen in Bosnië. Vorige week werden twee Franse blauwhelmen in Sarajevo door sluipschutters vermoord.

De regering van premier-Balladur liet in een verklaring weten dat Frankrijk zijn troepen uit Bosnië terug zal trekken als het bestand dat op 1 mei afloopt, niet wordt verlengd. De Veiligheidsraad moet bovendien, aldus de verklaring, maatregelen nemen om te garanderen dat de blauwhelmen hun mandaat kunnen uitvoeren.

De Franse minister van buitenlandse zaken, Alain Juppé, is vandaag naar New York gevlogen om de veiligheid van de VN-soldaten te bespreken met de secretraris-generaal van de Verenigde Naties, Boutros Boutros-Ghali. Franse politici hebben aangedrongen op verdergaande bevoegdheden voor de blauwhelmen. Sinds 1992 zijn in totaal 159 VN-soldaten in het voormalig Joegoslavië om het leven gekomen.

Eerder vandaag spraken Juppé, minister van defensie Léotard en premier Balladur over de veiligheid van de Franse troepenmacht. Na afloop van het spoedberaad verklaarde Balladur, een van de kandidaten in de Franse presidentsverkiezingen, dat een eventuele aftocht van Franse troepen weliswaar is besproken, maar dat daartoe niet is besloten. Eerder had minister van defensie Léotard die mogelijkheid geopperd. Balladurs voornaamste tegenstrever en favoriet voor het hoogste ambt, Chirac, zei dit weekeinde dat de troepen de bevoegdheid moeten krijgen om terug te slaan als zij worden aangevallen.

Léotard verklaarde dit weekeinde dat Frankrijk zijn troepen pas uit Bosnië-Herzegovina pas zal terugtrekken als de VN-vredesmacht UNPROFOR niet langer tot handelen in staat is. De vredesmissie van de VN in het voormalige Joegoslavië is, aldus Léotard, nog niet zinloos geworden. Ook wees hij erop dat een aftocht van Franse VN-militairen de burgerbevolking in gevaar zou brengen en een “bekentenis van machteloosheid” zou zijn. Frankrijk heeft 4.200 militairen in Bosnië gelegerd en is daarmee de grootste leverancier van blauwhelmen in Bosnië.

Tijdens het weekeinde werd opnieuw gevochten in voormalig Joegoslavië. De kansen op verlenging van de wapenstilstand worden daarmee steeds geringer, aldus waarnemers. In feite bestaat de wapenstilstand alleen nog maar op papier.

De leider van de Bosnische-Serviërs, Radovan Karadzic, riep zijn landgenoten op door te vechten tot de “eindzege”. Als vredesbesprekingen niet zullen leiden tot een oplossing van het conflict, dan moet een militaire zege uitkomst bieden, aldus Karadzic. (Reuter, AFP, AP)