Foto

Foto: JERUZALEM - Een orthodoxe jood bedekt staande voor de Klaagmuur zijn gezicht met een gebedenboek tijdens het kohaniemgebed, de priesterzegen. De zegen wordt gegeven door de kohen, de priester, en is onderdeel van het dagelijkse gebed. Twee keer per jaar draagt het kohaniemgebed een feestelijk en massaal karakter, in de Paasweek en in de week van het Loofhuttenfeest. (Foto Reuter)