Directeur Museum Bosnië dreigt met ontslag

SARAJEVO, 18 APRIL. De directeur van het Nationaal Museum in Bosnië, Munever Imamovic, heeft gisteren aangekondigd zijn functie neer te leggen als protest tegen de expositie in de synagoge van Sarajevo van een kostbaar middeleeuws handschrift. Imamovic vindt het onverantwoord het joodse handschrift, dat de uittocht uit Egypte beschrijft, te tonen in een stad die dagelijks beschoten wordt. Volgens Imamovic kan de veiligheid van het handschrift niet worden gegarandeerd. De Bosnische Moslimpresident Izetbegovic gaf op verzoek van de joodse gemeenschap in Sarajevo toestemming de incunabel afgelopen weekeinde gedurende twee uur te exposeren. Dit om geruchten tegen te gaan dat het handschrift verkocht zou zijn en de opbrengsten gebruikt voor de aankoop van wapens voor zijn leger. Speciale eenheden van het Bosnische leger en de politie waren ingezet om het boek gedurende de korte expositie te bewaken.

De Sarajevo Haggadah, zoals de incunabel bekend staat, werd in de tweede helft van de veertiende eeuw in Noord-Spanje met de hand geïllustreerd. In 1492 werden de Sephardische joden uit Spanje en Portugal verdreven. Sommigen vestigden zich in Sarajevo. Zij namen hun kostbaarste bezittingen, waaronder de Haggadah, mee. (Reuter)