Dijkstal wil topambtenaar tijdelijk gaan aanstellen

DEN HAAG, 18 APRIL. Minister Dijkstal (binnenlandse zaken) overweegt topambtenaren op ministeries tijdelijke arbeidscontracten te geven. Volgens hem past dit in het streven om de hoogste ambtelijke functies bij het rijk sneller te rouleren en de kwaliteit te verhogen.

Dijkstal zegt dat in een vraaggesprek met het Managementblad Rijksdienst. Hij vergelijkt de hoogste ambtenaren met managers in het bedrijfsleven. “Je wordt daar binnengehaald voor een bepaalde job. Doe je het niet goed, dan ga je er snel weer uit”, aldus minister Dijkstal. Het nieuwe adagium bij de rijksdienst wordt “op tijd veranderen van stoel”, wat neerkomt op een periode van vijf jaar. Topambtenaren worden daardoor meer 'general managers' bij het rijk.

Op dit moment wordt op Binnenlandse Zaken gewerkt aan het opzetten van een Algemene Bestuursdienst. Daarbij zijn ambtenaren niet meer in dienst van een ministerie, maar van het rijk. Een snellere roulatie van de hoogste ambtenaren in Den Haag moet de rijksdienst flexibeler maken en voorkomen dat er onderlinge stammenstrijd ontstaat tussen verschillende departementen. Ambtenaren die bij het rijk in dienst zijn kunnen sneller worden overgeplaatst als hun specialisatie elders bij de rijksdienst gewenst is. De algemene bestuursdienst komt op het departement van binnenlandse zaken rechtstreeks onder de minister te vallen.