Correcties & Aanvullingen

Lezing over ethiek

In de Weekagenda van donderdag 13 april is in de rubriek Lezingen vermeld dat C. Blokland, directeur Personeel & Organisatie van Hoechst Holland op 18 april spreekt over ethiek en personeelszaken, Doopsgezinde Singelkerk, Singel 452, Amsterdam. Deze lezing is echter niet vanavond, maar morgenavond, woensdag 19 april, om 20.00 uur.

Autowrak

In de krant van zaterdag 15 april (Friese agenten speuren naar autowrak, pagina 2) is gemeld dat de eigenaar van een autowrak een boete kan krijgen van 25 gulden als hij dat wrak niet zelf opruimt. De boete bedraagt evenwel 250 gulden.

Kohnstamm

De kop 'Kohnstamm voelt niets voor extra bevoegdheden steden' in de krant van zaterdag 15 april (pagina 3) dekte niet de lading van het artikel over het grote-stedenbeleid. Kohnstamm is voorstander van extra bevoegdheden voor de steden, maar hij pleit tevens voor betere samenwerking tussen grote steden en het rijk.