Sociale last van een werknemer

Grafiek: Sociale lasten drukken vooral zwaar in België. In 1993 moest de Belgische werknemer 13,1 procent van zijn bruto loon als sociale premie afdragen. De Belgische werkgever moest, voordat hij zijn werknemer het bruto loon kon overhandigen, een opslag van 34,2 procent op dit bruto loon afdragen.

In Nederland verdiende een werknemer in 1993 een bruto loon van gemiddeld 54.113 gulden per jaar. Daarvan moest hij bijna 30 procent aan sociale lasten afdragen, beduidend meer dan zijn buitenlandse collega's. Zijn werkgever kwam er wat dat betreft genadig af: diens aandeel in de sociale lasten besloeg zo'n 7 procent.

De Nederlandse verzorgingsstaat wordt vrijwel geheel gefinancierd met de sociale premies die werknemers en werkgevers afdragen. De Zweden financieren hun verzorgingsstaat daarentegen voor een groot deel uit de algemene middelen. In Zwitserland, de Verenigde Staten en Japan hoeven werknemers en werkgevers aanzienlijk minder premies voor collectieve verzekeringen af te dragen. Daar staat tegenover dat het niveau van de collectieve aanzienlijk lager is.

    • Diederik van Erven Dorens