'Schaatsbond dreigt terug te keren naar feodaal, dictatoriaal stelsel'

De schaatsbond is verzeild geraakt in een hevige bestuurscrisis. Vijf weken geleden eindigde het seizoen waarin Ritsma wereldkampioen werd. Daarna werd een beleidsplan gemaakt voor het volgende seizoen. Maar sinds de voorzitter en een lid van het sectiebestuur langebaan vorige week door het bestuur van de KNSB werden weggestuurd, zijn de poppen aan het dansen.

De ruzie gaat op het eerste gezicht over geld, over de naleving van het sponsorcontract door de schaatsers. De KNSB krijgt jaarlijks bijna twee miljoen gulden van twee hoofdsponsors. Een aantal schaatsers probeerde op de schaatsbaan nog reclame te maken voor hun privé-sponsor. Daar is volgens de bond, die klachten kreeg van de hoofdsponsors, te weinig tegen opgetreden. Het sectiebestuur was niet streng genoeg.

Op de achtergrond speelt een machtsstrijd. Net als in veel andere sportbonden, streven de toppers van het professionele langebaan-schaatsen naar meer zelfstandigheid binnen de bond. Het sectiebestuur leek de schaatsers daarin te steunen.

Op 6 april jongstleden ontvingen Johan Grobbée, voorzitter van het sectiebestuur langebaan en bestuurslid Jan Augustinus op hun huisadres een brief van het bondsbestuur van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond. Ze waren uit hun functies ontheven, omdat ze volgens het hoogste college van de KNSB ernstig te kort waren geschoten in de uitvoering van hun taken. Ze hadden bovendien vaak onjuiste en misleidende informatie verstrekt.

De resterende zeven leden van het sectiebestuur toonden zich solidair met hun twee collega's en stapten uit eigen beweging op. De gewestelijke technische commissies (GTC's) hebben maandagavond hun ongenoegen over de jongste ontwikkeling aan het bondsbestuur overgebracht. En zelfs is overwogen een motie van wantrouwen in te dienen.

Wat wordt Grobbée en Augustinus nu eigenlijk verweten? KNSB-voorzitter David Meijer verzamelt op dit moment belastend materiaal tegen het duo en komt daarmee aanstaande donderdag naar buiten. Beiden worden vermoedelijk vooral beschuldigd van nalatigheid in de uitvoering van het sponsor-reglement. De rijders in de mannen-kernploeg hebben afgelopen seizoen uit onvrede over het feit dat zij de namen van hun privé-sponsor niet meer op de schaatspakken mochten dragen, voortdurend geprobeerd om de mazen in het net te vinden. Daarbij hebben zij de grens van het toelaatbare enkele malen overschreden. Dat leverde al tijdens het World Cup-weekend van 3 december in Heerenveen een ernstig conflict op tussen Zandstra en Ritsma enerzijds en de commissie kernploegen van het sectiebestuur anderzijds.

Op het wereldkampioenschap allround in Baselga di Piné reed Rintje Ritsma op de tweede dag noodgedwongen in een verkeerd schaatspak omdat zijn WK-tenue per ongeluk aan flarden was gescheurd. Falko Zandstra zou zich te opzichtig met een opdruk van de gewraakte kledingsponsor Craft onder zijn pak hebben vertoond. Daarna scheelde het weinig of de kersverse wereldkampioen Ritsma was op last van het bondsbestuur geschorst.

Grobbée en Augustinus vermoeden dat de overtredingen van de kledingvoorschriften - waaraan zij in hun optiek part noch deel hebben gehad - slechts de stok vormen om de hond te slaan. Het bondsbestuur vecht volgens hen een machtsstrijd uit met het nieuwe sectiebestuur, dat het afgelopen jaar goed functioneerde en daardoor de steun kreeg van de rijders en de coaches.

    • Erik Oudshoorn
    • Remmelt Otten