Rabbijn verbiedt optreden voorzanger tijdens herdenking

AMSTERDAM, 15 APRIL. Rabbijn Meier Just van het opperrabinaat heeft de orthodox-joodse voorzanger H. Bloemendaal verboden om bij de herdenking op 7 mei als voorzanger op te treden.

De reden is dat de bijeenkomst in de synagoge van de Portugees-Israelietische Gemeente aan het Jonas Daniël Meyerplein Amsterdam ook wordt bijgewoond door het Verbond van Liberaal-Religieuze Joden in Nederland. Dit schrijft het Nieuw Israelietisch Weekblad in het nummer van deze week. Just bevindt zich op dit moment in Israel. Bloemendaal was niet bereikbaar voor commentaar.

De bijeenkomst is een gezamenlijk initiatief van het Nederlands Israelietisch Kerkgenootschap (NIK), het Portugees Israelietisch Kerkgenootschap (PIK) en het Verbond van Liberaal-Religieuze Joden. Prins Claus en kroonprins Willem-Alexander zullen de plechtigheid ook bijwonen.

Binnen het NIK is een conflict uitgebroken over deelname. De ultra-orthodoxe vleugel wijst die af op grond van het feit dat op religieus gebied niet kan worden samengewerkt met liberale joden. Het NIK als geheel staat ook op dit standpunt maar volgens bestuurder H. Markens weegt het belang van een gezamenlijke bijeenkomst nu hoger dan het principiële uitgangspunt. Hij spreekt ook uitdrukkelijk niet van een synagogedienst. In een brief aan het bestuur van het NIK schreef J. Loonstein dat voor hem en vele anderen een herdenking samen met liberale joden “niet acceptabel” is.

Bij het Israelietisch Weekblad is een groot aantal ingezonden brieven binnengekomen van voor- en tegenstanders van de gezamenlijke bijeenkomst waar ook minister-president Kok zal spreken. Een briefschrijver waarschuwt voor het fundamentalisme waar de ultra-orthodoxen binnen het NIK blijk van geven. “Ik huil om de onverdraagzaamheid binnen het joodse volk ten opzichte van elkanders overtuiging dan wel levensfilosofie. Ik huil over zijn leiders want wat kunnen zij hun medemens kwetsen in haar of zijn ziel”, aldus een briefschrijfster. Een ander merkt op dat het er voor Hitler niet toe deed of je als jood leefde volgens Tora en traditie of niet. “De gaskamer ging je toch wel in.”

Volgens een tegenstander van de gezamenlijke bijeenkomst is het NIK wel degelijk buiten zijn boekje gegaan: “Er zijn duidelijke halachische - joods wettelijke - beslissingen, dat de orthodoxie niet mag samenwerken met de liberaal-joodse gemeenschap.”