Lager minimumloon (2)

In het bovengenoemde artikel van F. van Empel wordt een rekensommetje van professor Van Praag aangehaald dat kant noch wal raakt. Prof. van Praag vergelijkt een werkeloze met een uitkering van 1.300 gulden per maand met diezelfde werkeloze, die wit klussend netto 1.200 gulden per maand verdient en een aanvullende uitkering van de overheid van 500 gulden per maand behoudt.

Nu is iedereen erop vooruitgegaan juicht hij:

a) de werkeloze heeft 400 gulden per maand meer inkomen;

b) de overheid bespaart 800 gulden per maand

c) de werkgever (kennelijk een stel tweeverdieners met ieder een volledige dagtaak) wordt door de klussen in de huishouding geholpen.

Maar zo is het natuurlijk niet. De 'klusser' kluste allang zwart voor die 1.200 gulden, zijn besteedbaar inkomen was dus wit 1.300 gulden + zwart 1.200 gulden = 2.500 gulden in totaal per maand. Dus gaat hij er 800 gulden op achteruit en dat is precies de winst van de overheid!

Er komen dus geen banen bij, die banen waren er al. In het gunstigste geval komt er een deel van die zwarte banen boven water, maar de meeste zwarte banen blijven zwart.

    • B.G. Nagelkerke