Illegaal met vakantie

De uitvoering van de leerplichtwet, een wet om domme en spijbelende leerlingen op school te houden, om zo nog iets van hun opleiding te maken, schiet het doel volkomen voorbij (NRC Handelsblad, 6 april). Verantwoording voor onderwijs hoort bij de ouders te liggen en niet bij de leerplichtwetambtenaar of de officier van justitie! Ouders kunnen zelf dondersgoed inschatten of het nodig en mogelijk is dat hun kinderen eens een weekje missen, zonder gevolgen voor hun schoolprestaties.

    • W.E. Nolting