Franse premier wil maatregelen EU tegen schade door lage dollar

PARIJS, 15 APRIL. De Franse premier en presidentskandidaat Edouard Balladur wil dat de Europese Commissie onderzoekt hoe de schade kan worden beperkt die de lage dollarkoers de Europese handel berokkent. In een brief aan de voorzitter van de Commissie, Jacques Santer, stelt Balladur dat de Europese Unie 'voorzichtig' moet zijn met de invoering van het GATT-akkoord voor de wereldhandel in juli.

Over negen dagen zijn er presidentiële verkiezingen in Frankrijk, waarbij de kiezers op het Franse platteland een sleutelrol vervullen. Frankrijk bepaalt als de huidige EU-voorzitter tot juli de agenda van de Europese Unie.

De minister van economische zaken van de centrum-rechtse regering, Edmond Alphandery, deed al eerder een oproep te komen tot een wereldwijde aanpak van de dalende dollarkoers. Alphandery bepleitte stabilisatie van de financiële markten.

De fluctuaties op de valutamarkt hebben ingrijpende gevolgen voor de negen miljoen Europese boeren. De kunstmatige wisselkoers die wordt gebruikt om miljarden ecu's om te rekenen in nationale valuta - de zogenoemde groene koersen - heeft geleid tot grote tekorten die de Europese Unie nu moet overbruggen. De hoge koers van de Duitse, Belgische, Oostenrijkse en Nederlandse valuta heeft tot gevolg dat boeren in die landen binnenkort te maken krijgen met een revaluatie in het mandje van groene koersen. Dat zal pijnlijke kortingen van de subsidies, uitgedrukt in reëele termen te weeg brengen. Boeren in landen met zwakke munten als Spanje, Italië en Groot-Brittannië hebben daarentegen het voordeel van een toegenomen subsidiestroom.

Frankrijk heeft nog niet onmiddellijk te lijden van dit effect, maar deskundigen zeggen dat de export-geörienteerde Franse boeren veel last hebben van elke verstoring van de Europese handel door valuta-onrust. Balladurs voornaamste rivaal bij de presidentsverkiezingen, Jacques Chirac, heeft beloofd van de Franse export zijn belangijkste politieke doelstelling te maken. (Reuter)