Erfgoed verlaten

De cijfers zijn indrukwekkend. Cebeco Handelsraad telt 40.000 aangesloten boeren en tuinders, alsmede dertig coöperaties. De in Rotterdam gevestigde topcoöperatie bezit honderd werkmaatschappijen en een groot aantal participaties met een totale omzet van tien miljard gulden en rond 14.000 werknemers. De winst over vorig jaar nam maar liefst met 900 procent toe, ofwel: zij vertienvoudigde. Het rendement op het eigen vermogen verzevenvoudigde.

Maar de werkelijkheid vande absloute getallen noopt tot bescheidenheid. De winst in 1993 bedroeg 1,9 miljoen, wat neer komt op een schamel rendement van één procent op het eigen vermogen. Vorig jaar werd 18,4 miljoen winst gemaakt. “We zijn dus wel blij, maar niet tevreden”, zei Cebeco-voorzitter ir. ing. H. de Boon bij de presentatie van de jaarcijfers. Het bedrijf is nu echt op de goede weg en een rendementspercentage van dertien moet volgend jaar al mogelijk zijn, denkt Boon. De winst moet dan op 35 miljoen uitkomen.

Hoewel de resultaten voor een bedrijf met zo'n omvang nogal schriel zijn, valt het Boon nog alleszins mee, want er was op niets gerekend. De verwachte winst van nul houdt verband met de draai van 180 graden die Cebeco moet maken. Was het ooit een 'produktie-gedreven' handelscoöperatie, Cebeco is zichzelf nu aan het omvormen tot een 'markt- en klant-gedreven agri-food coöperatie'. Het wordt allemaal wat meer sophisticated. Ging het eerst om produkten als veevoeder, nu streeft het bedrijf naar 'marktbeïnvloedende posities in uitgangsmaterialen, maaltijden en maaltijdcomponenten'.

In de afgelopen twee jaar werd alles afgestoten, wat niet tot de kernactiviteiten hoorde. Nu gaat het de goede kant op. En bij de nieuwe stijl hoort nieuw jargon dat schril afsteekt bij de ronde taal van het boerenerf: “Met de strategische heroriëntatie en de structurele re-engeneering heeft tegelijkertijd een verandering plaatsgevonden van de software van de onderneming, te weten de bemanning, de cultuur, de vaardigheden etcetera”.

    • Bram Pols