Enhobel boekt winststijging

Het onroerend-goedfonds Enhobel heeft vorig jaar een netto winst gemaakt van 4,3 miljoen gulden tegen 3,2 miljoen een jaar eerder. Het eigen vermogen daalde licht naar 53,9 miljoen gulden. Voorgesteld wordt het dividend te verhogen van 1,06 tot 1,45 gulden. De verdere groei van de portefeuille zal gaan via onderhandse aandelenemissies.