Bezetting 2

Uit de recensie van Bert Kreemers over de bezette Kanaaleilanden (boekenbijlage 8 april) spreekt een zekere verwondering, zo niet ontstemming over het feit dat de bewoners van de Kanaaleilanden zo weinig verzet boden tegen de Duitse bezetting. De waarheid over dit weinig heroïsche stukje Engelse geschiedenis zou dan nu, vijftig jaar later, eindelijk zijn geopenbaard door het boek van M. Bunting: The Model Occupation.

Al in 1977 echter is een roman over de bezette Kanaaleilanden verschenen, van de hand van Derek Robinson, getiteld Kramer's War (BCA, Londen). Daarin wordt op boeiende wijze duidelijk gemaakt hoe noodzakelijk de samenwerking met de Duitsers was. De meest sympathieke persoon is degene die met moed en volharding de 'collaboratie' tot de dood volhoudt. Een dood die het gevolg is van het onbesuisde optreden van de aangespoelde Amerikaan Kramer, die de held wil uithangen en daarmee genadeloze represailles uitlokt. Kramers verwondering en ontstemming over het gebrek aan verzet wijzen op een onnozel beeld van de oorlog.

    • Dik Brummel