Begemann wil 55 mln van Vlaanderen

BRUSSEL, 15 APRIL. De Nederlandse Begemann-groep van Joep van den Nieuwenhuyzen eist een schadevergoeding van ongeveer 55 miljoen gulden van de Vlaamse overheid en aan de haar gelieerde participatiemaatschappij Gimvindus.

Voorzitter André Deleye heeft dit gisteren verklaard. De claim houdt verband met het faillissement van de Boelwerf in Temse, die gezamenlijk eigendom is van Begemann en Gimvindus.

Begemann, met 51 procent meerderheidsaandeelhouder, zegt een enorme strop te hebben geleden met de Vlaamse scheepswerf die in november vorig jaar failliet is verklaard. De Vlaamse regering was toen niet akkoord gegaan met een door Begemann ontworpen reddingsplan voor Boelwerf, destijds de grootste scheepswerf in Vlaanderen met meer dan 1.000 medewerkers in dienst. Het Nederlandse bedrijf zou volgens haar niet in staat zijn geweest de verplichtingen jegens de Boelwerf na te komen. Als reactie op dat besluit verklaarde de Begemann-top toen al dat de Vlaamse overheid schuldig was aan het debâcle.

Naast de schade die rechtstreeks voortkomt uit het faillissement, zijn er volgens Deleye tevens verschillende vorderingen en steunverleningen van een aantal dochterondernemingen van Begemann, waaronder Volvo Car in Sint Truiden, die als verloren moeten worden beschouwd.

Begemann heeft volgens Deleye ook grote immateriele schade opgelopen vanwege het faillisement. Omdat de Vlaamse overheid Begemann de schuld gaf van de ondergang van Boelwerf, zou het imago van het Nederlandse bedrijf een fikse knauw hebben gekregen. Door de slechte naam waren banken volgens Deleye niet meer bereid dochterondernemingen op een normale manier te financieren. Bovendien had het een negatief effect op het aandeel op de Amsterdamse beurs, dat van 100 naar 27 gulden kelderde, aldus Deleye die eind vorig jaar de voorzittershamer van Begemann overnam van Joep van den Nieuwenhuyzen. De grootaandeelhouder trok zich tijdelijk terug als bestuursvoorzitter omdat hij door de Nederlandse rechter was veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden wegens beurshandel met voorkennis. Van den Nieuwenhuyzen wacht in deze zaak op een uitspraak van de Hoge Raad alvorens eventueel terug te keren als bestuurder.

Los van de schadeclaims is Begemann in het Belgische Sint Niklaas al een gerechtelijke procedure gestart tegen Gimvindus. Begemann eist dat de participatiemaatschappij de aandelen die Begemann heeft in de werf - ter waarde van ruim 30 miljoen gulden - overneemt.

De Vlaamse minister-president Luc Van den Brande verwierp gisteravond de eis tot schadevergoeding. Volgens hem heeft Begemann geen enkel argument om een vergoeding hard te maken. Gimvindus-voorzitter Roger Malevé speelde de bal terug naar Begemann en vroeg zich af, hoeveel schade de overheidsholding heeft geleden door de rol van de Nederlandse groep. Het slechte imago heeft niet alleen te maken met de werf, maar met de problemen in de andere vennootschappen, aldus Malevé. “Het is Begemann maar om één ding te doen, namelijk zoveel mogelijk geld te kloppen uit de zaak”, meent hij.