Arafat eist eind aan acties door Hamas en Jihad uit Gaza

GAZA, 15 APRIL. De Palestijnse leider Yasser Arafat heeft gisteren geweigerd akkoord te gaan met een informeel bestand van de PLO met Hamas en de Islamitische Jihad, zolang deze twee radicale islamitische bewegingen niet uitdrukkelijk beloven geen aanvallen meer uit te voeren vanuit de gebieden onder Palestijns zelfbestuur. Arafat zei dit na een bijeenkomst van leden van de PLO en extremisten in Gaza. Hij eiste ook dat Hamas en de Jihad zich neerleggen bij het vredesakkoord dat hij in 1993 na Noorse bemiddeling met israel sloot. Het akkoord had een einde moeten maken aan een periode van geweld in Gaza. (Reuter)