Antroposofie

De antroposofie wordt in het artikel van Tracy Metz over de Geert Groote School als een 'allochtone' wereldbeschouwing te kijk gezet (NRC Handelsblad, 10 april). De vreemdeling wordt alleen getolereerd binnen de heersende westerse normen van rationalisme en functionaliteit.

Dat Tracy Metz de bouwstijl van de betreffende school niet bevalt is natuurlijk haar goed recht. Maar dat vanuit dat subjectieve gegeven een hele groep mensen wordt gestigmatiseerd vind ik bedenkelijk. In de toon van het artikel klinkt iets door van: Eigen bouwstijl eerst. Blijkbaar moet de demonstratie 'kleurrijk Nederland', nog een vervolg krijgen in 'Stijlrijk Nederland'. Dat de NRC dit conformisme helpt prediken vind ik teleurstellend.

    • M. van den Berg