ZESTIENHOVEN

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland wil dat vliegveld Zestienhoven voor Rotterdam behouden blijft. Volgens het college zal de luchthaven Zestienhoven, al dan niet verplaatst, een belangrijke bijdrage leveren aan de versterking van de economische structuur van de regio Rotterdam.