Winst Roccade 50 procent hoger

ZOETERMEER, 14 APRIL. Automatiseringsbedrijf Roccade in Zoetermeer heeft over 1994 een netto winst behaald van 20,8 miljoen gulden, bijna 50 procent meer dan in het voorgaande jaar. De omzet van de onderneming, voor 100 procent eigendom van de Staat, nam met 3 procent toe tot 480 miljoen gulden.

Mr. H. Bosma, voorzitter van de concerndirectie, noemde het resultaat van Roccade in een toelichting op de gisteren gepubliceerde jaarcijfers “eigenlijk gewoon goed”. De onderneming gaat ervan uit de winst in het lopende boekjaar alleen via acquisities te kunnen vergroten.

Dat zou dan onder meer kunnen gebeuren door consolidatie van omzet (55 miljoen) en resultaat van het gemeentelijk rekencentrum van Amsterdam (GCEI). Roccade nam daarin onlangs een 49 procents belang en draagt de volle verantwoordelijkheid voor winst of verlies. Daarnaast maakte Roccade gisteren de aanstaande overname bekend van het rekencentrum van de gemeente Rotterdam (35 miljoen gulden omzet).

Roccade, het voormalige Rijkscomputercentrum (RCC), leed vorig jaar volgens financieel directeur ir. W. Middelburg vooral onder ernstige druk op de tarieven in computerdienstverlening en dalende marges op computerapparatuur. Ook ondervond Roccade negatieve effecten van de bezuinigingen bij de overheid, die het bedrijf 60 procent van zijn omzet bezorgt. Volgens Middelburg zijn de tarieven voor computerservices, goed voor 28 procent van de omzet, de afgelopen drie jaar met zo'n 35 procent gedaald. Hardware-verkoop, waaruit Roccade zich geleidelijk wil terugtrekken, maakt overigens slechts 4 procent van de omzet uit.

In ontwikkeling en beheer van onder meer netwerken en rekencentra, goed voor tweederde van de omzet, werd voldoende compensatie gevonden voor de matige resultaten in de andere sectoren. Het bedrijfsresultaat van de gehele groep, waartoe onder meer Pink elephant, L+T Informatica en RCC behoren, kwam vorig jaar uit op 53 miljoen gulden, een procent meer dan in 1993. Het was de eerste keer sinds de verzelfstandiging in 1990 dat het bedrijfsresultaat steeg.

Het eigen vermogen van Roccade steeg in 1994 met 12,5 miljoen gulden tot 73,3 miljoen. Directeur Middelburg noemde de bereikte solvabiliteit van 38 procent “bevredigend”, maar onvoldoende om in de toekomst grote acquisities te kunnen plegen. Meer financiele armslag zou de onderneming kunnen krijgen indien de overheid zich als aandeelhouder zou terugtrekken, meent Middelburg. Roccade is al een jaar in afwachting van een wetswijziging die het de overheid mogelijk maakt haar meerderheid in het bedrijf te vervreemden. Een termijn noemen waarop daadwerkelijk aandelen worden afgestoten is volgens voorzitter Bosma aan de Staat zelf.

Voor de privatisering van Roccade ziet Bosma twee reele opties. Het bedrijf kan door een andere overneming worden overghenomen, of het gaat (al dan niet via institutionele beleggers) naar de beurs. Roccade onderzoekt ook de mogelijkheid samen te spannen met een grote onderneming die van plan is haar eigen rekencentrum naar de beurs te brengen. “Maar dat is niet zo gemakkelijk”, aldus Bosma.

Roccade zag zijn zijn personeelsbestand vorig jaar met 300 mensen groeien tot 2464.