Timmer trekt spoor, ook buiten Philips

EINDHOVEN, 14 APRIL. Vijf jaar nadat Philips in een acute crisis terechtkwam en topman Cor van der Klugt het veld moest ruimen, lijkt Nederlands industriële trots hersteld. Met de saneringsoperatie Centurion zorgde Philipspresident Jan Timmer voor een metamorfose die ook buiten het concern haar sporen heeft achtergelaten.

“Veel Nederlandse bedrijven hebben kunnen profiteren van een klimaat voor reorganisaties dat door Jan Timmer is geschapen”, oordeelt een topambtenaar. “In de chemie, bij banken en de PTT: overal zie je nu dezelfde beweging.” Ook bij Shell zijn de geesten inmiddels rijp voor uitbesteding van diensten, decentralisatie en een nieuwe management-cultuur.

In politiek Den Haag zijn Timmers ingrepen en ideeën evenmin onopgemerkt gebleven. “Philips heeft op gigantische schaal duidelijk gemaakt dat er iets moest veranderen aan de omstandigheden voor bedrijven in Nederland”, meent een Haagse bron.

De Philips-topman, die het toekomstige succes van het concern direct koppelde aan veranderingen in de samenleving, heeft daarmee tevens het licht op groen gezet voor het aanpakken van de Nederlandse 'verzorgingsstaat'. “De veranderingsprocessen in grote ondernemingen kunnen niet succesvol zijn als het eilanden van verandering blijven”, aldus Timmer.

Terwijl de politieke discussie over werkloosheid, minimumloon en sociale voorzieningen in intensiteit toeneemt, heeft Timmer zijn klus bij Philips nog niet geklaard. Binnen en buiten het concern klinkt de roep om een heldere concernstrategie. Een vakbondsman: “Je krijgt steeds sterker de indruk van afzonderlijke bedrijven met een afzonderlijke strategie, die eigenlijk alleen bij elkaar blijven om de naam Philips en de uitwisseling van interne kennis.”

De vraag welke richting het concern de komende jaren inslaat, is onder Timmer nog onbeantwoord gebleven. “Je hebt een samenvattende filosofie nodig”, meent een hoge ambtenaar. “Vroeger kon je ongestoord op allerlei velden spelen. Nu de kosten van technologie steeds hoger worden, moeten keuzes worden gemaakt. Je zult voor jezelf moeten uitmaken in welke produkten, technologieën en markten je sterk wilt zijn.”