Recordaantal gedetineerden

DEN HAAG, 14 APRIL. Het aantal gedetineerden heeft in 1994 een recordhoogte van ongeveer 40.000 bereikt. Dat zijn er bijna drieduizend meer dan het jaar daarvoor. Het aantal gevangenen van allochtone afkomst steeg tot vijftig procent. In jeugdinrichtingen wordt dit percentage geschat op ongeveer zestig. Het aantal ontvluchtingen uit gesloten strafinrichtingen daalde vorig jaar sterk. In totaal waren het er 21. In 1993 waren dat er 59.

De cijfers staan in het jaarverslag 1994 van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van justitie. Door uitbreiding van de capaciteit en een hogere bezettingsgraad waren vorig jaar dagelijks gemiddeld meer gedetineerden in strafinrichtingen aanwezig (8.225) dan in 1993 (7.582).

Over het dalend aantal ontvluchtingen zegt het jaarverslag: “De getroffen maatregelen hebben hun vruchten afgeworpen. De ondergrens in het aantal ontvluchtingen wordt bereikt”.

Bijna zestig procent van de gedetineerden in 1994 is veroordeeld tot een gevangenis- of hechtenisstraf. Ruim eenderde zat in preventieve hechtenis.De overigen behoren tot andere categorieën, zoals vreemdelingen in bewaring en tbs-passanten.

Bijna de helft van de gevangenen zit een straf uit van meer dan twee jaar. Een kwart heeft een straf langer dan vier jaar en iets minder dan een kwart moet maximaal zes maanden zitten. (ANP)