Pas verschenen; herdrukt

Leden van de jury... Pleidooien van Gorgias, Antifon, Lysias, Isokrates, Demosthenes en Aischines. Uitg. Athenaeum-Polak & Van Gennep, ƒ 45,-/ƒ 65,- geb.