Nieuwslezeres moet Van Hanegem betalen

AMSTERDAM, 14 APRIL. Nieuwslezeres Marga van Praag moet Feyenoord-trainer Willem van Hanegem een schadevergoeding van 2.500 gulden betalen. Dat heeft de vice-president van de rechtbank in Amsterdam gisteren bepaald.

De NOS-journaliste werd veroordeeld wegens belediging. In een interview met Voetbal International noemde Van Praag de trainer “zo onbetrouwbaar als de neten”, omdat hij zijn afspraken nooit zou nakomen. Van Hanegem reageerde zeer emotioneel op de aantijging en eiste twee weken geleden in kort geding rectificatie en vijfduizend gulden als voorschot voor de vergoeding van immateriële schade, die de trainer op twintigduizend gulden raamde.

Vice-president Bentinck van de Amsterdamse rechtbank vond de uitlating van de journaliste inderdaad beledigend en achtte een schadevergoeding van 2.500 gulden een redelijk bedrag. De gevorderde eis tot rectificatie wees hij af, omdat hij vindt dat een excuus niet bij vonnis moet worden afgedwongen. Verder oordeelde Bentinck dat deze zaak via de media voldoende publiciteit zal krijgen.

Dat Van Hanegem de zaak hoog opnam bleek al uit de mislukte verzoeningspogingen van de vice-president van de rechtbank. Hij probeerde tevergeefs het conflict zonder vonnis te beslechten. Ook eerdere pogingen om de onenigheid in een 'open gesprek' uit de wereld te helpen, liepen op niets uit.

Van Hanegem, die bij de eerste zitting in snikken uitbarstte, toonde zich gisteren tevreden met de uitspraak. Hij noemde het een rechtvaardig vonnis en liet weten dat de kwestie voor hem was afgedaan. De voetbaltrainer schenkt het geld aan de Stichting voor Doofblinde kinderen te Hilversum.