Lezersfonds NRC Handelsblad

De kerstactie van de Stichting Fonds van NRC Handelsbladlezers heeft dit jaar een bedrag van 159.792 gulden (vorig jaar 155.453 gulden) opgebracht.

Velen van u stuurden wederom hun bijdrage, met een gemiddelde donatie van 84 gulden. Het fonds steunt particuliere initiatieven in Nederland, bijvoorbeeld hulp aan daklozen, vakantie voor invaliden, en dergelijke. De commissie van het lezersfonds is de lezers van deze krant bijzonder dankbaar voor hun gift.