Doorgaan crossroute in Brabant 'twijfelachtig'

EINDHOVEN, 14 APRIL. Het doorgaan van de route in Zuid-Oost-Brabant waarover motorrijders naar hartelust zouden kunnen crossen is twijfelachtig geworden. Tengevolge van wat het hoofd van de sector ruimtelijke planning, G. Hendriks, van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) noemt “de publiciteitsgolf”, gaan er in steeds meer van de bijna dertig bij het SRE aangesloten gemeenten stemmen op om de zogenoemde “off-the-road-route” van zeshonderd kilometer niet te laten doorgaan.

De stichting het Brabants Landschap heeft laten weten geen medewerking te geven. De voorgestelde route zou over twee eigendommen van het Brabants Landschap lopen. De provincie Noord-Brabant heeft afkeurend gereageerd op het initiatief, maar zegt geen instrumenten te hebben om op te treden. De provincie zegt niet van tevoren op de hoogte te zijn gesteld van het convenant dat het SRE met de gemeenten wil sluiten, maar volgens Hendriks is dat onjuist. “We hebben de (inmiddels afgetreden) gedeputeerde De Geus op de hoogte gesteld en die ontving ons initiatief positief.”

Het toestaan van het crossen met motoren over de route heeft in Brabant geleid tot grote opschudding. De kranten staan vol ingezonden stukken van mensen die fel tegen het plan zijn. Ook verschillende fracties in de onderscheiden gemeenteraden hebben zich inmiddels van het plan gedistantiëerd. Volgens Hendriks is er stelling genomen “op basis van onvoldoende informatie”. Hij geeft toe dat de manier van presentatie niet de schoonheidsprijs verdient. “Nu heeft de zaak zo'n lading gekregen dat het vaststellen van het tracé in een aantal gemeenten wel eens erg moeilijk kan worden.”

Hendriks zegt dat de plannen voor de route ontstaan zijn bij de politie uit oogpunt van wat hij noemt “de handhavingsproblematiek”. Nu is het volgens Hendriks zo dat motorcrossers ongestraft hun gang kunnen gaan in bos- en natuurgebieden. Door een route vast te stellen waarvan de crossers niet mogen afwijken zou de politie meer greep kunnen krijgen op overtreders. “We vinden het daarom nog altijd een goed idee”, aldus Hendriks.