DIVERSEN; Meer marktconform

De belangrijkste activiteiten die Philips onder de noemer Diversen vangt zijn zijn kunststof- en metaalverwerkende bedrijven (PMF), de machinefabrieken en Philips Communications & Processing Services (automatisering), die voor allerlei divisies werkzaamheden verrichten.

In toenemende mate doen ze dit in concurrentie met derden, terwijl ze daarnaast klanten buiten Philips mogen werven. Daarmee beoogt de concernleiding deze ondersteunende bedrijven meer 'marktconform' te laten opereren. Hoewel de gedwongen winkelnering is weggevallen, lijken de bedrijven zich redelijk staande te kunnen houden; vorig jaar was sprake van een lichte groei in omzet en resultaat.

Onder de produktsector Diversen ressorteert tevens ASM Lithography, waarvan Philips onlangs een minderheidsbelang met succes naar de beurs bracht.