De CO-mythe

Gezien de actualiteit van het onderwerp, zou je verwachten dat het versterkte broeikaseffect regelmatig ter sprake zou komen in Chemisch Weekblad en Chemisch Magazine. Maar dit is nauwelijks het geval. De reden hiervan is ongetwijfeld dat het onder chemici reeds een gepasseerd station is. Wórdt er over geschreven of gesproken dan is dit onveranderlijk onder titels als: 'De CO Mythe'.

Politici maken zich terecht grote zorgen over een mogelijke klimaatverandering, maar ze worden helaas foutief voorgelicht door meteorologen die de coïncidentie van opwarming van de atmosfeer en toenemend CO-gehalte in de atmosfeer in relatie brengen met - en dat is het bedrieglijke - de inderdaad bestaande I.R.-absorptie van CO, maar kennelijk niet op de hoogte zijn van de fysisch-chemische details. Het resultaat is dat er volstrekt onnodige maatregelen worden voorgesteld en dat ons volkomen ten onrechte een kwaad geweten wordt aangepraat ten aanzien van het wereldklimaat. Ik betreur het dat er vanuit de chemie niet duidelijker een halt wordt toegeroepen aan deze kruistocht tegen CO.

    • Drs A.J. Schoneveld