D66'er beschuldigt partijgenoot van smaad

IJLST, 14 APRIL. D66-statenlid G. Visch heeft een klacht wegens smaad ingediend bij de Leeuwarder officier van justitie tegen zijn partijgenote L. Brummelkamp-Toet, gemeenteraadslid van Wymbritseradeel. Ze heeft Visch, zo zegt hij, bestempeld als extremist, anti-democraat en fascist, omdat hij te pro-Fries zou zijn.

Visch, een geboren Limburger, neemt de zaak hoog op. Brummelkamp die vijf jaar geleden vanuit Gelderland naar Friesland verhuisde, is anderhalf jaar raadslid in Wymbritseradeel, maar verstaat geen Fries. Ze eist van haar Friestalige collega's dat ze Nederlands tegen haar spreken en vindt dat belangrijke agendapunten in het Nederlands behandeld moeten worden.

Dit voorjaar keerde ze zich als enige raadslid tegen een voorstel van burgemeester en wethouders om nieuwkomers in de watersportplaats Woudsend drie lessen Fries cadeau te doen. De Ried for de Fryske Beweging vroeg het hoofdbestuur van D66 opheldering over het standpunt van het raadslid. Dat liet weten dat de democraten postief staan tegenover de Friese taal en cultuur.

Visch en Brummelkamp ontmoetten elkaar op een partijbijeenkomst in maart. Visch sprak haar aan op haar anti-Friese houding. “Ze zei dat de Ried fascistoïde en anti-democratische opvattingen had. Toen ik zei dat ik achter de Ried stond, zei ze: 'dan ben jij net zo'n fascist en extremist'.” Visch zegt zo'n kwalificatie “niet te pikken”. “Mijn vader heeft Dachau overleefd en mijn schoonvader was politiek vluchteling in kamp Vught. Ik voel me zeer beledigd.”

Brummelkamp zou ook een ander D66-statenlid, H. Doevendans, hebben uitgemaakt voor “fascist”, maar hem had ze haar excuses aangeboden. Tegenover Visch weigerde ze dat, ondanks bemiddeling van afdelings-, regio- en hoofdbestuur van D66.

Als de zaak niet strafrechtelijk behandeld kan worden, begint Visch een civielrechtelijke procedure. “Ik eis excuses.” Visch is van mening dat de partij Brummelkamp moet royeren. “Zo iemand hoort niet thuis binnen D66.” Brummelkamp zelf was niet bereikbaar voor commentaar.