Bezorgde ouders

Geachte Mevrouw, geachte Heer

Hierbij neem ik de vrijheid U mede te delen dat de bespreking, door de Heer Rudy Kousbroek, van de Franse editie van Bezorgde Ouders (d.d. 7 april jl.) zeer tot mijn spijt geen steek houdt.

Alle door de Heer Kousbroek afgekeurde passages van de vertaling zijn door de vertaler Marnix Vincent en mij zorgvuldig overwogen. De verwijten aan de vertaler (onder meer: een 'gebrek aan eruditie') zijn volstrekt ongegrond.

Mijn ambtelijke, altijd ietwat formele stijl is voortreffelijk overgebracht, waarbij de vertaler zich niet, zoals de Heer Kousbroek beweert, kon bedienen van argot of kon steunen op de verbale vindingen van Rabelais of de stijloefeningen van Queneau.

In de Franse pers werd het boek zelf nogal zuinig besproken, maar de vertaling geprezen. Ik vind dat een eervol resultaat. De Fransman kan nu eenmaal geen roman waarderen waarin geen dure diners, copieuze tuinfeesten of orgastische modeshows voorkomen en waarin ook het 14-jarige jongetje ontbreekt dat het met zijn eigen moeder doet. Mijn wereldbeeld is anders, en allerminst frivool. Daarom ook ben ik geen pornograaf en geen godslasteraar, al heeft men dat wel eens beweerd, ik denk uit onbegrip.

Resumerend: Marnix Vincent heeft met zijn vertaling van Bezorgde Ouders (een echt mensenboek) een bewonderenswaardige prestatie geleverd waarbij hij alle valse zwier, krullentrekkerij en ongewenste briljantie heeft vermeden.

Ik vind dat de Heer Kousbroek onjuiste dingen beweert die ik betreur. En met zijn verklaring dat hij Bezorgde Ouders 'een weergaloos boek' vindt komt hij wel wat laat.

U moogt deze mijn brief in Uw krant zetten als U dat wilt. We moeten maar zien hoe het uitpakt.

Inmiddels verblijf ik, met vriendelijke groet en hoogachting

Uw Gerard Reve

    • Gerard Reve