BEHOUD

De Portugese staatselectriciteitsmaatschappij heeft een planm opgesteld voor het behoud van prehistorische rotsschilderingen, die door de bouw van een stuwdam in het water dreigen te verzinken. De rotsen in kwestie zullen naar een hoger punt worden getakeld. Aanvankelijk had het bedrijf geprobeerd de vondst van de tekeningen geheim te houden.