Azië lonkt met lage lonen en koopkracht

Het wenkend perspectief voor Philips heet Azië. Hoewel de bulk van produktie, afzet en personeel zich nog steeds in Europa bevindt, is de laatste jaren onmiskenbaar een verplaatsing gaande van activiteiten richting Verre Oosten.

“Als Philips om markt en arbeidskosten voor het Verre Oosten kiest, dan moet het dat doen. Philips wil als onderneming gezond blijven. Een deel van de defensie van het Europese Philips is dat het actief wordt op markten elders. De Chinese markt moet je nu eenmaal niet vanuit Drachten willen bedienen. Philips kan niet alleen binnen Nederland bestaan. Wij weten dat Timmer vindt dat Nederland en Europa fantastische mogelijkheden hebben, zolang we voorkomen dat inflexibiliteit en luxe in de sociale zekerheid strijdig raken met een gezond economisch belang.” EZ: “Wat er met Philips gebeurt is van macro-economische betekenis voor Nederland en Europa. Het vormt een van de kernen van Europa's concurrentiekracht op gebieden als elektronica en chips, en is daarmee van wezenlijke betekenis voor de toekomt van Europa. En daarbij gaat het niet alleen om werkgelegenheid voor 60.000 man, maar zeker ook om het voorkomen dat je, net als de Verenigde Staten, op allerlei terreinen afhankelijk wordt van Japan.”