Annie Hermes

Met droefenis heb ik moeten vaststellen dat een zo groot kunstenares als Annie Hermes bij haar overlijden in uw krant niet meer dan een paarregelige mededeling waard was. Juist zíj heeft de oratoriumvertolkingen op een hoog peil gebracht en het publiek diep geroerd door haar zingen. Iedere keer opnieuw. Ik heb dat zelf kunnen constateren omdat ik jarenlang naast haar stond als collega.

Wat Annie Hermes aan klankschoonheid gepaard aan intense innerlijke muzikale beleving overbracht, greep ons iedere keer weer diep in het hart. Hier stond waarlijk een van de groten op oratoriumgebied. Dat zij naast haar markante persoonlijkheid een uiterst bescheiden mens was, wars van grote publiciteit, heeft nu gemaakt dat zij vér onder de maat herdacht is.

    • Erna Spoorenberg